Lämna tillbaka

ÅTERRÄTT

Du har rätt att frånträda detta avtal utan anledning inom 14 dagar.
Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller en av dig angiven tredje part, men inte transportören, får fysisk besittning av varorna.
För att utöva ångerrätten måste du meddela oss (se kontaktuppgifter nedan) om ditt beslut att frånträda detta avtal i ett otvetydigt uttalande (e-post). Alternativt returnera ditt paket med bifogad retursedel till vårt lager.
Ångerfristen är uppfylld om du skickar din anmälan om utnyttjande av ångerrätten innan ångerfristen har gått ut.
Konsekvenser av ånger
Om du utövar din ångerrätt enligt detta Avtal och returnerar hela din beställning, kommer vi att återbetala alla betalningar som tagits emot från dig utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 dagar från det datum då vi fick besked om ditt beslut att återkalla från denna överenskommelse . Vi genomför en sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen. I vilket fall som helst kommer du inte att debiteras några avgifter till följd av återbetalningen.
Du ska stå för de direkta kostnaderna i samband med returen av varorna.

Danska kunder kan använda den bifogade returetiketten och DKK kvittas. 50,00 i återbetalning av köpet.

Tyvärr erbjuder vi ingen returetikett till våra utländska kunder.

Du måste returnera varorna eller leverera dem till vårt lager:

Cabana Living
Juelsmindevej 308
7120 Vejle Ø
Danmark

Utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det datum då du har informerat oss om utövandet av ångerrätten från avtalet. Tidsfristen är uppfylld om du returnerar varan före utgången av de 14 dagarna.
Vi rekommenderar att du sparar post/gls-kvittot som bevis på att du har levererat paketet till posten/fraktaren.

Du ansvarar endast för eventuell försämring av varans värde som beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktionssätt.

Ångrat köp, byte och retur
OBS: Alla returpaket till Cabana Living måste skickas med leverans.


Om du önskar returnera varor till Cabana Living är det viktigt att ALLTID fylla i bifogat returformulär fullständigt.

Om du som kund i Danmark önskar använda den bifogade returetiketten kvittas DKK. 50,00 i återbetalning.


Om du vill ha pengarna tillbaka, fyll i retursedeln med relevant information.


Om du önskar byta varan till en annan storlek eller färg, fyll i den bifogade retursedeln med relevant information såsom: Namn, ordernummer och vilken storlek/färg du önskar byta.


Om du vill byta mot en annan vara måste du returnera varan du vill byta och beställa om varan du vill byta mot. 


Varor köpta med kreditkuponger/presentkort kan returneras, men endast mot utfärdande av nya vouchers/kort.